Územní plán Nová Ves - Změna č. 1

Email Tisk PDF

V současné době je v rámci řízení (veřejného projednání) dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn Návrh Změny č. 1 Územního plánu Nová Ves včetně formulářů pro připomínky a námitky. Návrh Změny č. 1 ÚP

 

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ

Email Tisk PDF

Obec Nová Ves se může pochlubit zcela novým dětským hřištěm. Celá výstavba, počínaje nákupem herních prvků a služeb, byla hrazena z finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ.

Slavnostní otevření dětského hřiště proběhne za účasti zástupců Nadace ČEZ a starosty obce Nová Ves v roce 2017, kdy o termínu slavnostního otevření budete s předstihem informováni.

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu, bez které by nebylo možné výstavbu hřiště uskutečnit.

Naše obec získala odpadového Oskara!

Email Tisk PDF

Držetelem titulu Odpadový Oskar roku 2016 mezi obcemi do 1000 obyvatel v Karlovarském kraji se stala Nová Ves. V rámci 2. ročníku Odpadového Oskara byly oceňovány obce s nejnižší produkcí směsných odpadů. V celorepublikové konkurenci skončila naše obec na výborném 3. místě. Všechny výsledky si můžete prohlédnout zde.

 

alt

All rights reserved - © 2011 - NOVA VES webmaster email