Modernizace veřejného osvětlení v okolí kostela v obci Nová Ves

Email Tisk PDF

osvetleni nova ves

Modernizace veřejného osvětlení v okolí kostela v obci Nová Ves
Reg. číslo: 22/006/19210/341/078/000217
Název žadatele: Obec Nová Ves
IČ: 00259519
Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s.
Předmětem projektu je regenerace veřejného prostranství v okolí kostel Nejsvětější trojice v obci Nová Ves na Sokolovsku.
Konkrétně bude provedena modernizace stávajícího veřejného osvětlení (9 kusů lamp).
Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 v rámci metody
LEADER a CLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Strategický plán obce

Email Tisk PDF

V dubnu 2021 schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje obce Nová Ves. Jde o důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazněš navrhnout rozvojové projekty. Celý dokument si můžete sdtáhnout zde.

Podpora z Karlovarského kraje

Email Tisk PDF

Z dotačního titulu Karlovarského kraje Program obnovy venkova 2022 - 2024 - II.kolo - Název projektu Renovace prodejny v Nové Vsi jsme získali částku ve výši 100.000 Kč. Dotace byla použita na zajištění tepelného komfortu v obecní prodejně - automatický kotel na dřevo a dřevěné pelety s akumulační nádrží.

Za tuto podporu děkujeme!

alt

alt

Centrum Rohožec

Email Tisk PDF

Cílem projektu je vybudovat odpovídající infrastrukturu pro poskytování vybraných sociálních služeb místním obyvatelům. Hlavní myšlenkou projektu je vybudování komunitní centra, které nabídne vyloučeným osobám a osobám ohrožené sociálním vyloučením prostory pro společné setkávání, trávení volného času a také práci s těmi osobami. V centru Rožec budou poskytovány tyto sociální služby:

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Polyfunkční komunitní centrum bude veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních a volnočasových aktivit povede ke zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU a státního rozpočtu.

Partneři projektu:

 Obec Nová Ves

 KOTEC o.p.s.

 Cogni, z.s.

 

Kompletní informace o projektu

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ

Email Tisk PDF

Obec Nová Ves se může pochlubit zcela novým dětským hřištěm. Celá výstavba, počínaje nákupem herních prvků a služeb, byla hrazena z finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ.

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu, bez které by nebylo možné výstavbu hřiště uskutečnit.

All rights reserved - © 2011 - NOVA VES webmaster email